Tài liệu quý cho kỹ sư ngành cầu đường

by - 10:42

Nhân bài viết của mod LTTH về loại hình Cầu cất, tôi xin giới thiệu một quyển sách rất hay, trình bày từ A => Z về cầu cất (cầu di động, ISBN 0-471-41960-5) của tác giả TERRY L.KOGLIN, nhà xuất bản John Wiley & Sons, Inc. 

Movable Bridge Engineering

Image


http://www.4shared.com/document/IlVep5zm/0471419605.html


Composite Steel Road Bridge - Concepts and Design Charts
(Cầu đường bộ bằng thép liên hợp - Khái niệm và các biểu đồ tính)


Hình ảnh


Cuốn sách này được xuất bản nhằm trợ giúp trong công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và lập dự án cho kết cấu cầu thép dầm I sử dụng các tiêu chuẩn năm 1996 của Úc. Các biểu đồ tra trong sách cho phép thiết kế nhanh kết cấu cầu với độ chính xác phù hợp với các nghiên cứu ban đầu. Các nội dung giới thiệu tóm tắt đưa ra một số định hướng có liên quan tới khía cạnh kinh tế của kết cấu cầu. Trong ấn phẩm này cũng bao gồm các thông tin trợ giúp, tài liệu tham khảo cũng như các hỗ trợ của công ty BHP.


http://www.4shared.com/file/6P_kZ6AL/Steel_Bridge.html

Bridge Deck Analysis

(Phân tích mặt cầu, ISBN 0-203-98414-5) của tác giả EUGENE J. O'BRIEN và DAMIEN L. KEOGH, nhà xuất bản Taylor Fancis.


Hình ảnh


Link download:
http://www.4shared.com/document/q2RdFmya/Bridge_Desk_Analysis.htmlAllan Block
DESIGN MANUAL

(Cẩm nang thiết kế tường chắn của hãng Allan Block, một trong những tên tuổi có tiếng như KeyStone, Macafferri,...)

Hình ảnh

Link download:

http://www.4shared.com/file/qli9LC2b/Allan_Block.htmlYou May Also Like

0 nhận xét