Tài liệu ổn định công trình + bài tập

by - 22:48

Tài liệu ổn định công trình + bài tập

Giáo trình Ổn định công trình
Bài tập lớn ổn định công trình
PGS. TS. Lê Viết Giảng(ĐHBK Đà Nẵng)
Dùng cho sinh viên ngành xây dựng của ĐHBK Đà Nẵng các bạn đang theo học xây dựng có thể tham khảo

Bài tập lớn ổn định công trình
PGS. TS. Lê Viết Giảng(ĐHBK Đà Nẵng)
Dùng cho sinh viên ngành xây dựng của ĐHBK Đà Nẵng các bạn đang theo học xây dựng có thể tham khảo

Giáo trình gồm 6 chương:

1. Mở đầu
2. Các phương pháp nghiên cứu
3. Ổn định của các thanh thẳng
4. Ổn định của các khung phẳng
5. Ổn định của dầm liên tục và của dàn
6. Ổn định của dầm uốn phẳng


Link Dowload

You May Also Like

0 nhận xét