Bài giảng + bài tập Sức bền vật liệu

by - 22:55

Bài giảng + bài tập Sức bền vật liệu

Một số bài tập cho anh em URL về xài nhé. Cố gắng làm đc mấy bài này là ngon lành rùi:

Giáo trình :
http://www.4shared.com/file/115359114/71..._2009.html

Một số bài tập của Liên Xô :

http://www.4shared.com/file/115356313/b4..._ki_1.html
http://www.4shared.com/file/115356310/2d..._ki_2.html
http://www.4shared.com/file/115359104/68...n_xo_.html

Một số bài tập của Nguyễn Trọng Lựu:

http://www.4shared.com/file/115356334/18...art_1.html
http://www.4shared.com/file/115356351/3e...art_2.html

Bốn bài tập lớn - Số 6

Số 1
http://www.4shared.com/file/96372216/40248a4b/so_1.html

Số 2
http://www.4shared.com/file/96372367/79a0462d/so_2.html

Số 3
http://www.4shared.com/file/96372395/10363bce/so_3.html

Số 4
http://www.4shared.com/file/105037955/49.../so_4.html

You May Also Like

0 nhận xét