svxd Xác định những công việc khi ra trường

by - 19:45


Kiến thức cho những kỹ sư XD mới ra trường còn bỡ ngỡ vỡi các công việc.Mình xin được đóng góp như sau:

1. Yêu cầu chung phải nắm vững các kiền thức đã được học.Biết sử dụng các phần mềm chuyên dụng như : Autocad ,Sap, Etabs,G8,Excell,Word... và ngoại ngữ
2. Sơ bộ công việc :
Phòng quản lý công thương:
Nhân viên phòng công thương là người quản lý và thanh tra nhằm cấp phép xây dựng cho một công trình nào đó , kết hợp với đội thi công kiểm tra công trình đó.
Công ty tư vấn giám sát:
Giám sát thi công xây dựng công trình là công việc bao gồm: 
- Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng; 
- Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng; 
- Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng; 
- Đề xuất với chủ đầu tư công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi; 
Người làm công việc này gọi là " Kĩ sư tư vấn giám sát chất lượng công trình" và phải có chứng chỉ hành nghề. 
Ban quản lý dự án:

- Quản lý, triển khai thực hiện dự án (từ khâu chuẩn bị đầu tư, khởi công và thi công công trình) theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật;
- Điều phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc khởi động dự án đến khi kết thúc dự án (tiến độ, nhân lực, chất lượng dự án, chi phí);
- Kiểm tra, theo dõi, hiệu chỉnh hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế cho phù hợp với các qui định hiện hành và phù hợp với thực tế triển khai của dự án;
- Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện của dự án trên;
- Báo cáo về khối lượng, tiến độ công việc của dự án và tham mưu cho Tổng Giám Đốc công ty biết để chỉ đạo kịp thời
- Quản lý nhà thầu về khối lượng, chất lượng và tiến độ thực hiện theo Hợp đồng
- Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ hoàn công theo đúng quy định của Pháp luật
- Nghiệm thu công trình và thanh lý Hợp đồng với các nhà thầu theo đúng quy định của Pháp luật
- Chịu trách nhiệm quản lý Phòng QL Dự Án; Phân công, phân nhiệm công việc cho từng nhân viên trong Phòng quản lý dự án, đánh giá, kiểm tra chất lượng và tiến độ thực hiện của từng thành viên trong Phòng quản lý dự án
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan của công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất
- Các công việc khác theo phân công của Ban Giám Đốc

Nhân viên quản lý đấu thầu :
- Tham gia xây dựng hồ sơ thầu ( hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu ): Pháp lý, năng lực, kinh nghiệm, biện pháp tổ chức thi công, kiểm tra khối lượng, lập giá.
- Chuẩn bị các thông số kỹ thuật về hàng hóa.
- Xây dựng cơ bản và các dịch vụ cần tiến hành đấu thầu.
- Chuẩn bị các tài liệu đấu thầu
- Tổ chức các bước trong quy trình đấu thầu.
- Lập dự toán.
- Các công việc khác liên quan đến công tác đấu thầu.
Công ty tư vấn thiết kê-xây dựng;

- Vẽ Autocad tốt
- Bóc khối lượng, làm dự toán
- Nắm vững các kết cấu cơ bản
- Tínn toán được bằng SAP

Chúc các bạn có một công việc tốt và hợp lý khi ra trường

You May Also Like

0 nhận xét