Giáo trình bê tông cốt thép của Nguyễn Đình Cống

by - 22:31

Giáo trình bê tông cốt thép của Nguyễn Đình Cống

Giới thiệu các bạn cuốn sách về Cột BTCT của thầy Nguyễn Đình Cống(DHXD Hà nội)Tổ sư Bê tông Cốt thép nước nhà.....
Sách đã được cập nhật các cách tính toán Tiết diện cột theo TCXDVN356:2005 (Tiêu chuẩn Thiết kế Bê tông cốt thép mới).
Tài liệu bao gồm 5 chương như giới thiệu ở dưới đây.

Sách gồm 5 chương như sau:


• Chương 1: Đại cương về khung và cột bê tông cốt thép.
• Chương 2: Tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng.
• Chương 3: Tiết diện chữ T và chữ I.
• Chương 4: Tiết diện tròn và vòng khuyên.
• Chương 5: Tiết diện chữ nhật nén lệch tâm xiên.

Các vấn đề tính toán được phân tích so sách giữa các Tiêu chuẩn thiết kế cũ (5574:1991), TC MỚI, TC Pháp, TC Anh...). Đặc biệt, cách tính toán thiết kế tiết diện cột chữ I, chữ T - vấn đề được nhiều người quan tâm đã được Giáo sư đề cập trong một chương riêng.
Trong tài liệu cũng trình bày khá nhiều ví dụ tính toán, thiết kế trực quan dễ hiểu.Download TẠI ĐÂY

You May Also Like

0 nhận xét