Sổ tay chọn máy thi công

by - 22:51

Sổ tay chọn máy thi công


Bạn học Xây dựng, bạn đang học môn máy Xd muốn biết các thông số kỹ thuật của một số máy , hay bạn đang làm đồ án Kỹ thuật thi công bạn muốn chọn máy để phù hợp với phương án thi công. Bạn hãy load tài liệu dưới đây về nha.Phần 1 


Phần 2 

You May Also Like

0 nhận xét