Bộ files Excel tính toán kết cấu xây dựng

by - 19:47

Bộ files Excel tính toán kết cấu xây dựng

Chúng tôi tập hợp được một số Files tính toán kết cấu xây dựng, xin chia sẻ cùng anh em đồng nghiệp.
Do thời gian và trình độ có hạn, chúng tôi chưa kiểm định độ chính xác của các files dưới đây, vậy kính mong anh em đồng nghiệp chỉ download về với tính chất tham khảo và nghiên cứu học tập, tránh áp dụng trực tiếp vào công trình dẫn đến những sự việc đáng tiếc xảy ra.Cũng mong anh em sau khi kiểm tra, quay lại góp ý chia sẻ với tất cả mọi người.

Thứ tựFilesThứ tựFiles
1BangTinhDongDat.xls2BangTraThep.xls
3BTTheoBS 8110.rar4Thep vach.xls
5Bursting calculations.xls6ThepDam.XLS
7CCcKhoanNhoi_COT7.xls8ThepDamTinhTuEtabs.xls
9ChongNut.XLS10ThepSan.XLS
11ChuongTrinhTinhThepSan.XLS12ThietKeCotComposite - EC4V10.xls
13CocEp_COT7.xls14ThietKeCotComposite _ EC4. V1.0 MS03.xls
15Column_Beam_foundation demo.xls16ThietKeSanDuUngLuc.xls
17Cot .xls18ThongKeDiaChatNenMong.XLS
19DamKhung2.rar20TINH-Cutram.xls
21Data sheets.xls22Tinh cot 356.xls
23DD.XLS24Tinh ket cau thep.xls
25DuToan-Excel.xls26TinhCot2Phuong.xls
27DuToanMoi.xls28TinhDam.XLS
29Gio.xls30TinhGioChoNhaCaoTang.xls
31khung.xls32TinhKhung.xls
33KhungZAMIL.xls34TinhLun.xls
35KiemTraMongCoc.XLS36TinhMongCoc.xls
37LucMongCoc.xls38TinhSanBanKe4Canh356.xls
39Mathcad file.rar40TinhTai.xls
41MB_Mong.XLS42TinhVachM3.xls
43Mongdon.xls44TinhThepCot.XLS
45NenMong.XLS46TinhThepDam- 5574-1991.XLS
47nenmongnew.xls48TinhToanCot2Phuong.xls
49PAChinh.xls50TinhToanKhungXuong.xls
51PAChinh_ mode2theophuong x.xls52TinhToanMongBang.xls
53Pileforbcc.xls54TinhToanMongDon.XLS
55Poleforbcc.xls56TinhToanNenMong.xls
57RCC42 Post tensioned Analysis and Design.zip58TinhToanSan.xls
59RCC43 Wide Beams A D.zip60TinhToanSanUNICODE.xls
61RCC43WideBeamsAD.XLS62TinhToanThepSan.xls
63San_Moi.XLS64TinhToanTuongChan.xls
65SucChiuTaiCocBTCT.xls66TinhVachM2.xls
67TaiGio38-140 DBP.xls68TongHopFilesExcelTinhToanKetCau-NguyenVanTu.zip
69TaiNgang.xls70Đang cập nhật
71Đang cập nhật72Đang cập nhật

You May Also Like

0 nhận xét