bài giảng cơ học kêt cấu

by - 21:05

 bài giảng cơ học kêt cấu


Tác giả: Đỗ Minh Đức
Nguồn: Đại học BK Đà Nẵng

Tập 1
Sơ lược:
Chương mở đầu
Chương 2 Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định...
Chương 3 Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động
Chương 4 Xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính
Bảng tra nội lực

Tập 2
Chương 5 Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
Chương 6 Phương pháp chuyển vị
Chương 7 phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp
Chương 8 TÍnh hệ siêu tĩnh bằng phương pháp đúng dần


Bài giảng cơ học kêt cấu

You May Also Like

0 nhận xét