Video Tutorial xây dựng nhà và Render bằng VRay

by - 00:52

Video Tutorial xây dựng nhà và Render bằng VRay

Bài này do Milan Sankovic làm bằng 3ds Max và VRay dài 1h được phát hành trên CG Arena. Bài cho thấy từng bước thao tác để tạo ra nhà như hình trên và áp vật liệu, ánh sáng rồi render bằng VRay. Tuy bài không có thuyết minh nên các bạn chỉ có hình để làm theo, nhưng các bước làm khá tỉ mỉ nên không khó lắm.
 


Các bạn có thể download file này tại đây

You May Also Like

0 nhận xét