So sánh hoạt tải dùng cho thiết kế cầu

by - 22:49

Hoạt tải sử dụng trong các tiêu chuẩn thiết kế cầu hiện nay có nhiều sự khác biệt cả về cường độ lẫn các quy định sắp xếp tải trọng trên kết cầu. Trong bài báo này, tác giả muốn trình bày một vài so sánh về ảnh hưởng của các hoạt tải lên kết cấu theo quy định của tiêu chuẩn Thiết kế cầu 22TCN272-05 và Tiêu chuẩn thiết kế đường bộ Nhật Bản xuất bản tháng 3-2002.

Nguồn: Cầu đường online giới thiệu

You May Also Like

0 nhận xét