AutoCAD: Nhỡ tay tắt mất thanh công cụ? Phải làm sao.

by - 23:30

Đang vẽ vời vô tình click chuột tắt mất thanh công cụ trong AutoCAD. Phải làm thế nào.
Đơn giản thôi. Làm như sau:

Cách 1

1. Click View trên main toolbars.
2. chọn Toolbars.
3. Chọn thứ bạn cần.
4. Click Ok.

Cách 2

Lệnh OP -> đến tab Profile -> click Reset -> ok

Cách 3

Chọn Tool..Plettes..Ribbon

Cách 4

Menu Tools > Workspaces > AutoCAD Classic

(khuyên dùng cách 2)


(Tham khảo từ tinhocvang)

You May Also Like

0 nhận xét