Download Safe of CSI Version 8.08 -V12.0

by - 17:49

Download Safe of CSI Version 8.08 -V12.0

SAFE là phần mềm kết cấu chuyên dụng tính toán cho các loại bản sàn bê-tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn như sàn giao thoa, sàn không dầm, sàn nấm, ... ngoài ra SAFE còn có thể tính nội lực và tính thép cho đài móng đơn hoặc móng tổ hợp, móng bè. SAFE nằm trong bộ phần mềm SAP, ETABS, SAFE của hãng CSI (Mỹ).

Safe là nền tảng cho các công cụ thiết kế sàn bê tông và hệ thống sàn nền (foundation systems ). Từ khung bố trí tất cả các cách thức thông qua các bản vẽ chi tiết cho sản xuất, Safe tích hợp mọi khía cạnh của quá trình thiết kế kỹ thuật trong một môi trường dễ dàng và trực quan. Safe cung cấp các lợi ích cho các kỹ sư thực sự độc đáo với sự kết hợp của sức mạnh, khả năng toàn diện, và dễ dàng trong quá trình sử dụng. 

Safe V8.08
http://www.mediafire.com/?lqvqv9nxvqg
Safe V12
http://www.mediafire.com/?vczxp4aac2hvcc8
http://www.mediafire.com/?vczxp4aac2hvcc8
http://www.mediafire.com/?gn49jqah98nnqsq
http://www.mediafire.com/?4d3pwacibk2citr
http://www.mediafire.com/?wjzjnmti86uxnq3

You May Also Like

0 nhận xét