Hồ sơ thiết kế Chùa Giác Hoa (đầy đủ)

by - 22:46


 Hồ sơ thiết kế Chùa Giác Hoa (đầy đủ)

Hồ sơ thiết kế Chùa Giác Hoa (đầy đủ)

Chùa Giác Hoa tọa lạc tại đường Thủ Khoa Huân, Bình Thuận có quá trình hình thành và phát triển khá lâu đời .Được viện chủ Thích Tịnh Trí thành lập và xây dựng từ năm 1962. Đây là phương án thiết kế xây mới:

You May Also Like

0 nhận xét