Nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng nứt đầu dầm Super – T cắt khấc tại một số công trình cầu

by - 23:46


Nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng nứt đầu dầm Super – T cắt khấc tại một số công trình cầu

Bài viết này tóm tắt kết quả nghiên cứu trong đề tài cấp bộ năm 2008 dưới sự chủ biên của GS.TS Nguyễn Viết Trung và ThS.Bùi Xuân Học trong đó đề cập đến xác định các nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng nứt đầu dầm Super – T cắt khấc. Cầu đường online xin trân trọng giới thiệu tới các bạn bài viết này đăng trên Tuyển tập các báo cáo NCKH giao thông vận tải năm 2005 -2010
Xin mời các bạn tham khảo các ý kiến xử lý thực tế tại một số công trình hiện tại, thảo luận và download bài viết tại đây:

GS.TS Nguyễn Viết Trung, Ths. Bùi Xuân Học

You May Also Like

0 nhận xét