Download MIDAS CIVIL 7.30 FULL + CRACK

by - 02:47


Download MIDAS CIVIL 7.30 FULL + CRACK

MIDAS CIVIL - Phần mềm mô hình hóa kết cấu để xác định nội lực trong kết cấu cực kỳ hiệu quả .
MIDAS CIVIL không chạy được trên win 64-bit.


MIDAS 7.30 này đọc được cả file .mcb của phiên bản 7.01 nhưng không đọc được file của MIDAS 2011.

You May Also Like

0 nhận xét