Bài giảng môn Kết cấu thép

by - 19:48

Bài giảng môn Kết cấu thép
Môn học “Kết cấu thép – gỗ” là một trong những môn học chuyên ngành được giảng dạy trong các trường đào tạo cán bộ kỹ thuật xây dựng. Kết cấu thép – gỗ ngày nay được sử dụng rất rộng rãi trong các nhà cao tầng, nhà công nghiệp; trong các công trình cầu, đường; trong các kết cấu cột, tháp cao, các dàn khoan trên biển… Do đó cần thiết phải có một bài giảng chuẩn về kết cấu thép – gỗ cho
các sinh viên ngành xây dựng tham khảo và học tập, đó cũng là lý do tôi cùng với các đồng nghiệp trong tổ Công trình cảng biên soạn lại phần bài giảng này. Những nội dung được đề cập đến trong phần bài giảng này bao gồm giới thiệu, nội dung tính toán các dạng kết cấu thép – gỗ thường gặp trong thực tế xây dựng: vật liệu thép, gỗ dùng trong xây dựng, cách liên kết các kết cấu riêng lẻ thành các cấu kiện hay
công trình, dầm, cột...

Bài giảng được sắp xếp với nội dung sao cho vừa đảm bảo tính khoa học của môn học, vừa đơn giản, chính xác, đồng thời có tính chất gợi mở cho người đọc. Song do khả năng của người viết còn hạn chế, những vấn đề đề cập trong đó có thể chưa sâu và chưa cập nhật được những dạng kết cấu mới, những phương pháp tính toán mới như mong muốn nên cũng khó tránh khỏi thiếu sót trong quá trình biên soạn, rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc.

You May Also Like

0 nhận xét