Bài giảng cột thép - Tính toán cột thép - ĐH GT Vận Tải

by - 19:38

Bài giảng cột thép

Tính toán cột thép - ĐH GT Vận Tải

Giáo trình của Th.S Phạm Văn Giám - ĐH GVTVT Tp.HCM chương tính toán cột thép với các tiết diện (đặc, rỗng) và các kiểu lệch tâm, với các bảng tra tương đối đầy đủ có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho môn học + làm Đồ án KCT.

Link download mediafire
Download

You May Also Like

0 nhận xét