Lệnh Extend trong AutoCAD - kéo dài đối tượng

by - 01:19

Lệnh Extend trong AutoCAD - kéo dài đối tượng

Trong bài viết này  sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng lệnh Extend trong AutoCAD. Lệnh này có tác dụng kéo dài 1 đầu đối tượng hở tới 1 đường giới hạn theo phương có sẵn của đối tượng.

Giả sử ta có 2 đối tượng như sau:Bây giờ ta muốn kéo dài đoạn thẳng màu trắng đến đường giới hạn màu vàng.

Ta gọi lệnh Extend bằng cách tại command: nhập lệnh Ex và nhấn Enter.

Tại dòng nhắc Select objects or <select all>: Click chọn đường giới hạn màu vàng. Chọn xong nhấn Enter để kết thúc quá trình chọn đường giới hạn.Tại dòng nhắc Select objects: Click chọn đối tượng muốn kéo dài, tức đoạn thẳng màu trắng.Kết quả ta được:Nhấn Enter để kết thúc lệnh.


nguồn: forum goccay.vn

You May Also Like

0 nhận xét