TCXDVN 320-2004: Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế

by - 19:25

TCXDVN 320-2004: Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế


TCXDVN 320-2004
Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế
Hazardous solid waste landfills - Design standard

http://www.mediafire.com/?8o5cnog0404kr4w

You May Also Like

0 nhận xét